Wat is een bouwtechnische keuring?

Vandaag de dag is het vinden van een geschikte woning niet eenvoudig. Heb je deze eindelijk gevonden en ga je een bod uitbrengen, wil je er wel zeker van zijn dat je geen kat in de zak koopt. Zeker bij oudere woningen is de kans groot dat er achterstallig onderhoud of verborgen gebreken aan het licht komen. Je kunt je hier voor indekken door een bouwtechnische keuring te laten doen. Wat een bouwtechnische keuring inhoudt, zullen we je in dit artikel uitleggen.

De bouwtechnische keuring

Een bouwtechnische keuring is van groot belang wanneer je een woning gaat kopen. Je wilt voorkomen dat je een woning koopt, die in slechte staat is en allerlei verborgen gebreken heeft. Veelal kun je deze zaken niet zelf opmerken. Huur hiervoor dan ook een deskundige in.

Deze zal de bouwtechnische onderdelen alsmede de technische installaties zoals CV en elektra van de woning controleren op afwerking, juiste werking en eventuele gebreken of achterstallig onderhoud. Alle bevindingen die de deskundige doet, zullen worden vastgelegd in een rapport. Hierbij zal hij ook een kostenraming opstellen van de direct noodzakelijke ingrepen, maar ook de kosten op langere termijn en eventuele niet noodzakelijke verbeteringen. 

Ook bij een nieuwbouw woning zal er een keuring plaatsvinden. In dat geval noemt men het een opleveringskeuring maar in principe zal de woning hier op dezelfde punten worden gecontroleerd. Ook hierbij is het verstandig om een deskundige in te huren. Deze zal veel meer punten opmerken dan jij zelf. Richting de aannemer sta je met een bouwkundig rapport ook veel sterker.

Als je een deskundige inhuurt, kijk dan altijd of deze is aangesloten bij de Branche Vereniging voor Bouwkundige Keurders, kortweg de BvBK. De onafhankelijke keurders leveren naast een deskundige keuring, een rapport op dat voldoet aan de normen van alle geldverstrekkende instanties, NHG en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. Een waardevol rapport dus dat je dus ook in de onderhandelingsfase kunt gebruiken.