De combinatie van lucht en water, luchtbevochtiger bacteriën

luchtbevochtiger bacteriën

In een waterleiding kan onder andere de Legionella bacterie gevonden worden. Maar er zijn nog veel meer bacteriën in ons drinkwater aanwezig. En de meesten daarvan zijn helemaal niet gevaarlijk.

luchtbevochtiger bacteriën

Indicatoren van de drinkwaterkwaliteit

Het voorzien in veilig drinkwater vereist een aanpak die bestaat uit het beschermen van de bronnen van ons drinkwater tegen besmetting, het fysisch en/of chemisch behandelen van het oppervlakte- en grondwater, en het opslaan en leveren van het behandelde water. Elke dag gebruiken Nederlanders ongeveer 19 liter leidingwater om te drinken, te koken en mee af te wassen en men gaat er eigenlijk gewoon van uit dat het water veilig en gezond is.

In verontreinigd drinkwater kunnen vele soorten ziekteverwekkende kiemen worden aangetroffen, waaronder bacteriën, virussen en parasieten.

Historisch gezien kijken we naar de “Coliform” Bacteriën, in het bijzonder E. Coli. Zij vormen een grote groep bacteriën die van nature in grote aantallen voorkomen in de darmen en de uitwerpselen (“Fecaal”) van alle warmbloedige dieren, mensen, zoogdieren en vogels. Dit zijn in de meeste gevallen bacteriën die niet in waterdruppels of in de lucht voorkomen, zoals Legionella.

Omdat colibacteriën en e. Coli gemakkelijk en goedkoop kunnen worden opgespoord, wordt hun aanwezigheid in watermonsters gebruikt als indicator voor de waterkwaliteit, en meer in het bijzonder voor een mogelijke fecale verontreiniging door mensen of dieren. Maar hoewel colibacteriën en e. Coli nuttige indicatoren zijn, hebben zij hun beperkingen. Daarnaast worden instellingen als ziekenhuizen, zwembaden en dergelijke verplicht regelmatig gecontroleerd op de Legionella bacteriën.

E. Coli of de veteranenziekte en drinkwater

Detectie van e. Coli in behandeld drinkwater duidt direct op besmetting door menselijk of dierlijk fecaal afval. Sommige stammen van e. Coli zijn pathogeen en kunnen diarree, infecties van de urinewegen, darmbloedingen en nierfalen veroorzaken, en kunnen zelfs de dood tot gevolg hebben. Maar de ziekten verspreiden zich niet via de lucht.

Dus overal waar water, dieren en mensen zijn, kan men e. Coli aantreffen, maar of het water andere gevaarlijke kiemen bevat en in welke hoeveelheden is niet altijd bekend.

Indicatoren en drinkwatervoorschriften

Verschillende voorschriften verplichten de openbare drinkwatersystemen om regelmatig de drinkwaterkwaliteit te controleren en te rapporteren. Ook de luchtbevochtiger bacteriën in je woning moet je regelmatig laten controleren, vooral op Legionella.