Bezwaar WOZ maken wanneer doe je dat?

cilinderslot bijbestellen

Om te weten wanneer je bezwaar WOZ moet (kunt) maken, moet je eerst weten wat WOZ (waardering Onroerende Zaken) is en hoe deze ontstaat. In de wet WOZ is bepaald dat dezelfde waarde van onroerende zaken zoals woningen en bedrijfspanden wordt gebruikt voor een aantal belastingen zoals:

–       Inkomstenbelasting (bij woningbezitters)

–       Gemeentelijke onroerendezaakbelasting

–       Waterschapsomslag (waterheffing)

–       Erfbelasting

–       Eigenwoningforfait (bij woningbezitters)

–       Vermogensrendementsheffing van de Rijksoverheid (eigenwoningbezitters)

De WOZ van woningen en panden worden niet afzonderlijk bepaald. De gemeente, waar een woning of pand staat, is verantwoordelijk voor het WOZ bedrag op de aanslag. Steekproefsgewijs worden taxaties uitgevoerd. Deze gegevens worden samen met gegevens van het Kadaster en verkoopgegevens van panden rond 1 januari verwerkt in een softwareprogramma. Daaruit komen WOZ waardes van vergelijkbare panden. Op een WOZ aanslag staan twee vergelijkbare woningen waarmee jouw woning wordt vergeleken.

Waarom is bezwaar WOZ maken belangrijk?

Zoals al gezegd wordt de waarde van onroerende zaken gebruikt als grondslag voor meerdere belastingen en heffingen. De voordelen wegen niet op tegen de nadelen. De voordelen van een te hoge WOZ waarde zijn:

–       Gunstig bij de verkoop van je huis, omdat de koper van een huis het bod baseert op de WOZ waarde.

–       Bij een hoge hypotheek (hoger dan de WOZ waarde) heft de bank een risico-opslag op de rentevoet. Deze kan bij een hogere WOZ waarde (misschien) worden kwijtgescholden. Dit moet je wel zelf regelen!

Als je je huis wilt verkopen is die hoge WOZ waarde dus fijn, maar wanneer je niet van plan bent om te verhuizen dan is bezwaar WOZ maken belangrijker omdat:

–       Je meer betaalt aan belastingen en heffingen.

–       Er meer inkomstenbelasting betaald moet worden (eigenwoningforfait).

–       Je betaalt meer erfbelasting bij een erfenis 

Hoe kun je WOZ-bezwaar maken

Allereerst is het belangrijk dat het bezwaar WOZ wordt gedaan binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ beschikking. Bezwaar maken kun je zelf doen, maar ook gratis laten doen door een bezwaarmakersbureau. Zij hebben juristen en taxateurs in dienst die niets anders doen dan bezwaarprocedures aanspannen tegen gemeentes. Ze kunnen deze procedure gratis voor je uitvoeren omdat ze, bij honorering van het bezwaar, een vergoeding krijgen van de gemeente. Wordt het bezwaar niet gehonoreerd dan nemen ze de kosten voor eigen rekening. Je kunt een bezwaarmakersbureau machtigen om namens jou bezwaar in te dienen. Ze vragen om jouw bezwaarpunten en om de WOZ beschikking. Ze starten de procedure door het taxatierapport bij de gemeente op te vragen. Om een goed onderbouwd bezwaarschrift in te dienen kunnen ze een eigen taxatie maken van je huis zodat duidelijk wordt wat de bezwaarpunten zijn.

Heeft bezwaar aantekenen zin?

Het heeft zeker zin om bezwaar WOZ aan te tekenen. Wanneer je bezwaar laat aantekenen door een bezwaarmakersbureau dan is de kans ook groter dat het bezwaar gegrond wordt verklaard. In 99 van de 100 procedures die worden uitgevoerd via het bezwaarmakersbureau wordt de WOZ waarde verlaagd. Daarnaast kost het je helemaal niets en kan de gemeente de WOZ waarde nooit verhogen. Je kunt dan ook gratis gebruik maken van de expertise van de medewerkers van het bezwaarmakersbureau. Zoals gezegd krijgt het bureau Bezwaarmaker.nl, bij gegrondverklaring van het bezwaar, alle uren en kosten door de gemeente vergoed. Zo heeft dit bureau al veel resultaten behaald met het WOZ bezwaar Rotterdam.